Information

   Harpøth Bådelaug

Da der er mange udgifter til at vedligeholde

havnen og havneområde, så det er pænt og brugbart,     

kan du for kun kr.150.- årligt. støtte havnen.

Som støttemedlem, kan du event. bruge slæbestedet ved havnen 

Kontakt kasseren 40318717 for nærmere info.
       

                Så er der spulet nye pæle ned,

            og sejlrenden er opgavet.

            så der er klar til en ny fiske sæson,                  ude på fjorden, ses derude.