Information

   Harpøth Bådelaug

Da der er mange udgifter til at vedligeholde

havnen og havneområde, så det er pænt og brugbart,     

kan du for kun kr.150.- årligt. støtte havnen.

Som støttemedlem, kan du event. bruge slæbestedet ved havnen 

Kontakt kasseren 40318717 for nærmere info.       

         

       Næste projekt er, at få spulet nye             pæle ned i  havnebassinget,

       det skulle gerne ske i år.