Hjem

Harpøth Bådelaug

Havnen, som er etableret i 2001 af Harpøth Bådelaug , ligger ud til Nissum fjord, som er 70 km2. Arealet ved havnen har Harpøth Bådelaug lejet af Naturstyrelsen.

Tidligere lå bådene langs bredden eller for svaj ude på fjorden.

I havnen er der plads til 45 både og 2 gæstepladser. Med anlæggelsen af havnen

er naturen ved fjorden blevet mere tilgængelig for offenligtheden, som er velkommen til at benytte bademulighederne ved sejlrenden og grillpladsen.

 

 

 

Havnens bolværk er sidenhen blevet renoveret med massive fer og not egeplanker som er blevet trykket ca. en meter lodret ned, langs havnebassinet

(se renovering af havn). I 2012 startede de mange frivillige medlemmer renoveringen af havnen, og med div. økonomisk støtte fra fonde og sponsorere, var der finanser nok, til at renovere den nordlige side af havnen. I 2013 modtog vi støtte af Møllefonden til det sidste bolværk, på den sydlige side, som blev færdig i 2013.